Selecteer een pagina

XIZIR levert zorg en hulp

Doel


XIZIR Ambulante Hulp is werkzaam in de regio Nijmegen – Arnhem en Noord Limburg en richt zich op zelfstandig wonende inwoners uit andere culturen (Turks, Koerdisch, Iraaks, Iraans, Syrisch) met psychische problemen of psychiatrische beperkingen. Het gaat om mensen die een beroep doen op hulp/begeleiding en die een indicatie hebben voor ambulante hulp in het kader van de WMO. Zij ondervinden zoveel problemen in hun zelfredzaamheid en in hun participatie aan de samenleving dat zij die hulp nodig hebben om greep te houden op hun eigen leven. XIZIR levert zorg en begeleiding aan een aantal van deze mensen. Het gaat om (specialistische) begeleidingstrajecten voor alle leeftijden boven de 18 jaar met matige tot ernstige problematiek. Waaronder ook traumatische geweld- en oorlogservaringen.

Werkwijze


 Verbetering van de participatie van mensen met een beperking of met (chronische) psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen woon en leefomgeving zodat deze persoon zo lang mogelijk zelfredzaam is en thuis kan blijven wonen.

Lees meer >

Meld uw aan


 XIZIR werkt een veel gevallen succesvol samen met andere hulpverleners of instanties.

Lees meer >