Selecteer een pagina

Over ons

Aanmelding


Door de jaren heen hebben de meeste mensen die hulp vroegen hun weg naar XIZIR gevonden via verwijzing door huisartsen, zorgverleners en instellingen (Politie, Pro Persona, woningcorporatie e.d.). Sinds 2015 moet u met een hulpvraag zich eerst aanmelden bij het Sociale Wijkteam in uw woonplaats of uw huisarts. Zo nodig wordt u dan doorverwezen naar XIZIR

Waar


De begeleiding wordt meestal thuis geboden. Soms gaat de begeleider mee naar een instantie of naar het Sociale Wijkteam. Regelmatig worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd.