Selecteer een pagina

Werkwijze

 • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven. Herstel /behoud van stabiliteit met de eigen psychische beperkingen.
 • Herstel van tijdelijke beperkingen t.g.v. psychische/psychiatrische problematiek.
 • Verbetering van de participatie van mensen met een beperking of met (chronische) psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen woon en leefomgeving zodat deze persoon zo lang mogelijk zelfredzaam is en thuis kan blijven wonen.
 • Het leren betrekken en mobiliseren van mensen uit het sociale netwerk bij het dagelijkse bestaan waardoor de afhankelijkheid van professionele hulp vermindert. De gemeente hanteert verschillende niveaus voor ambulante begeleiding: van intensief tot “waakvlam”. Op deze niveaus kan XIZIR-hulp/begeleiding bieden.
 • XIZIR werkt een veel gevallen succesvol samen met andere hulpverleners of instanties.

Voorbeelden

 • Hulp bij de administratie, post, financiën en andere elementaire verplichtingen.
 • Woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om zelf (regelmatig) het huishouden te doen en ander dagelijkse huishoudelijke taken.
 • Hulp bij de omgang met opvoedingskwesties en familieproblematiek (fysiek geweld, uitbuiting en seksueel geweld). Bemiddeling bij ernstige conflicten en het voorkomen van ontsporing en ontwrichting.
 • Hulp/advies en aandrang om zelfstandig de dag in te delen en dingen te ondernemen (structuur en dagbesteding).
 • Hulp/advies en aandrang om op eigen initiatief contact te zoeken en onderhouden met mensen in de omgeving.
 • Hulp en advies bij het zelf leren mobiliseren en inschakelen van de eigen verwanten en het eigen sociale netwerk voor vrijwillige .hulp. Ook het meer gebruik maken van goedkope of gratis algemene voorzieningen zoals STIP, opvang en dagbesteding.
 • Lotgenotencontact, leren en steun van elkaar in groepsbijeenkomsten.